برگزاری دوره آموزشی 5s در شرکت ذوب روی بافق

Banner

برگزاری دوره آموزشی 5s در شرکت ذوب روی بافق

در روز چهارشنبه یکم شهریور دوره آموزشی 5s برگزار شد با توجه به نیاز شرکت ذوب روی بافق به 5s این دوره آموزشی با تدریس آقای مهندس گلشن نیا و با حضور مدیران و کارشناسان در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.