خانه محیط زیست در شرکت ذوب روی بافق افتتاح شد

Banner

خانه محیط زیست در شرکت ذوب روی بافق افتتاح شد

خانه محیط زیست شرکت ذوب روی بافق در روز سه شنبه 24 مرداد با حضور آقای مهندس موسوی رئیس اداره محیط زیست شهرستان بافق، افتتاح شد.